ENKLAWA Regler

REGLER FÖR KLUBBEN ENKLAWA

 1. Inträde till klubben Enklawa är avgiftsbelagt och kostar
  onsdag – torsdag
  - 30 zł
  fredag – lördag
  - 40 zł inträde före kl. 00:00
  - 50 zł inträde efter kl. 00:01.
  Inträdesavgiften tas endast ut av klubbens personal.
 2. Betalning för inträde kan göras kontant eller med betalkort.
 3. Skyldigheten att betala inträdesavgift gäller inte personer som har fått rätt till gratis inträde till klubben på grund av någon anledning, till exempel ett tidigare köpt biljett till ett specialevenemang.
 4. Personer under 21 år och de som inte kan uppvisa giltig identitetshandling eller annat dokument som bekräftar gästens ålder kommer inte att tillåtas inträde till klubben.
 5. En klädkod av typen smart casual gäller i klubben. Klubben förbehåller sig rätten att neka inträde till de som inte följer den angivna klädkoden.
 6. Klubben förbehåller sig rätten att neka inträde vid olämpligt beteende eller om personen befinner sig under påverkan av alkohol eller andra droger.
 7. Klubben förbehåller sig rätten att neka inträde till klubbområdet utan att ange skäl. Beslutet om inträde fattas av urvalspersonal.
 8. Det är förbjudet att ta med sig: skjutvapen och gasvapen, samt föremål som kan användas för att skada eller skada andra deltagare i evenemanget.
 9. Personer som går in på klubbområdet måste underkasta sig en personkontroll för att upptäcka föremål som beskrivs i punkt 8.
 10. Personer som vägrar att underkasta sig kontroll och där det finns misstanke om att de bär på föremål nämnda i punkt 8 kommer inte att tillåtas inträde till klubbområdet.
 11. Personer som använder droger, är berusade, beter sig aggressivt, eller inte följer normerna för socialt samspel kommer att avvisas från klubben.
 12. Personer som medvetet skadar klubbens egendom kommer att bli ersättningsskyldiga för skadan, avvisas och förlora rätten att delta i evenemang som arrangeras av klubben Enklawa.
 13. Om du observerar en evenemangsdeltagare som använder droger, beter sig aggressivt eller skadar klubbens egendom, vänligen informera klubbens chef eller säkerhetspersonal så snart som möjligt.
 14. Vid brand ska man inte skapa panik utan följa de utrymningsskyltar som finns utplacerade.
 15. Alla kommentarer och frågor bör riktas till klubbens chef eller säkerhetspersonal.
 16. Genom att vistas på klubbens område samtycker varje person till publicering av sin bild på klubbens webbplatser, sociala medier och i andra marknadsföringsmaterial, utan möjlighet att påverka dess form.
 17. Arrangören är berättigad att dokumentera evenemanget, särskilt genom att registrera personers beteende med bild- och ljudupptagningsutrustning. Om överträdelser av reglerna eller andra lagar konstateras kan material från inspelningarna överlämnas till berörda myndigheter.
 18. Att gå in på området där evenemanget äger rum är liktydigt med att ge sitt samtycke till att arrangören kostnadsfritt får dokumentera och publicera foton och filmer med deltagarnas bild för dokumentation, rapportering, reklam och marknadsföringsändamål (enligt artikel 81.2 punkt 2 i lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 med senare ändringar).
  Alla foton publicerade på sociala medier, på klubbens webbplats och på andra kommunikations- och marknadsföringsplattformar kopplade till klubben är skyddade av upphovsrätten. Att kopiera och sprida foton utan skriftligt tillstånd från författaren/författarna är förbjudet.
 19. Genom att gå in i klubben Enklawa accepterar du ovanstående regler.